Personas e Instituciones

   
Código Recolector1 Organización1 Recolector2 Organización2 Recolector3 Organización3 Recolector4 Organización4
C001 J. Moreno ESP119             
C002 J. Sinobas ESP080             
C003 A. Ordás ESP009             
C004 M. Carravedo ESP027             
C005 J. Ruiz ESP004             
C006 A. Peluzzo ESP004             
C007 A. Martín ESP142             
C008 C. Gómez Ibarlucea ESP119             
C009 H. Pascual ESP080             
C010 M.J. Pascual-Villalobos ESP047             
C011 J. Cuartero ESP058             
C012 F. Nuez ESP026             
C013 C. Gómez-Campo ESP003             
C014 XXX ESP148             
C015 J. Esquinas ITA247             
C016 Pita Calandra  C. Gómez-Campo, D. Sánchez Yélamo ESP003           
C017 C. Gómez-Campo, M.E. Tortosa ESP003             
C018 V. Moreno Marquez ESP010             
C019 A. Solís Grajera ESP010             
C020 E. Muslera ESP010             
C021 C. Gómez ESP010             
C022 C. Gómez, D. Gallardo, V. Moreno ESP010             
C023 R. Gleucross              
C024 B.J. Quinlivan              
C025 C.M. Francis  C. Gómez ESP010           
C026 C. Gómez ESP010 A. Ramos ESP036           
C027 A.J. Millington              
C028 C.M. Francis  V. Moreno, C. Gómez ESP010           
C029 C. Fuentes ESP024             
C030 C. Gómez, V. Moreno ESP010             
C031 C.M. Francis              
C032 C.M. Francis  V. Moreno ESP010           
C033 D. Chatel              
C034 J. Gladstones              
C035 J. Pastor              
C036 D. Gallardo, V. Moreno ESP010             
C037 F. González López, V. Moreno ESP010             
C038 P. Granda ESP010             
C039 A. Álvarez ESP007             
C040 J. Sánchez              
C041 M. Blanco              
C042 J.L. Blanco              
C043 J. De la Hera              
C044 PH. Masson  V. Moreno, F. González López ESP010           
C045 Sula  V. Moreno, F. González López ESP010 Porqueddu ITA004         
C046 I. Delgado ESP027             
C047 S. Cordero ESP024             
C048 A. Michelena ESP013             
C049 Rumbaugh-Graves              
C050 J. Francisco-Ortega ESP048             
C051 A. Oliveira ESP119             
C052 M. Pérez, P. García ESP100             
C053 F. Garrido, O. García ESP152             
C054 F. Varela ESP173             
C055 A. González ESP010             
C056 L. Peña Chocarro              
C057 C. Obón, D. Rivera * ESPUNMUR             
C058 C. Ferrando, P. Corella  F. Nuez, G. Palomares ESP026 J. Costa ESP047 J. Cuartero ESP058       
C059 F. Nuez, G. Palomares ESP026 J. Costa ESP047 J. Cuartero ESP058         
C060 A. Díaz  F. Nuez ESP026 J. Cuartero ESP058         
C061 C. Bueno, F. González López, V. Moreno ESP010             
C062 R. Linder ESP009             
C063 A. Verde              
C064 J.J. Ferreira ESP032             
C065 F. Mansilla ESP020             
C066 XXX ESP010             
C067 L. Ortiz ESP010             
C068 A.M. Valenzuela ESP010             
C069 A. Ramos ESP036             
C070 A. Gil ESP010             
C071 V. Moreno ESP010             
C072 L. Ortiz, P. Granda ESP010             
C073 SPL ESP031             
C074 A. Garrido * ESPCIL             
C075 J.M. Bengoechea              
C076 A. Pavón              
C077 F.J. García ESP137             
C078 J. Costa ESP047             
C079 C. Gómez-Campo ESP003 L. Ayerbe ESP004 J.E. Hernández Bermejo ESP071         
C080 C. Gómez-Campo ESP003 L. Ayerbe ESP004           
C081 C. Gómez-Campo ESP003 J.E. Hernández Bermejo ESP071           
C082 J. Rivera              
C083 L. Bermúdez de Castro  C. Gómez-Campo ESP003           
C084 L. Bermúdez de Castro, M.J. Cagiga  C. Gómez-Campo ESP003           
C085 C. Gómez-Campo ESP003 J. Fernández González ESP085           
C086 C. Gómez-Campo, M.E. Tortosa ESP003 J.E. Hernández Bermejo, M. Clemente ESP071           
C087 H. Sáinz Olleros * ESPUAMCB C. Gómez-Campo ESP003 J.E. Hernández Bermejo, M. Clemente ESP071         
C088 C. Gómez-Campo ESP003 J.E. Hernández Bermejo, M. Clemente ESP071           
C089 C. Gómez-Campo, J.B. Martínez Laborde ESP003             
C090 J.C. Da Costa, M.T. Vasconcelos  C. Gómez-Campo, J.B. Martínez Laborde ESP003           
C091 J. Monjardino, M.T. Vasconcelos  J.B. Martínez Laborde, C. Gómez-Campo ESP003           
C092 C. Gómez-Campo ESP003 A. Zamanis GRC005 M. Gustafsson SWE         
C093 AB  C. Gómez-Campo ESP003 M. Gustafsson SWE         
C094 J.M. Pizarro  C. Gómez-Campo ESP003 M. Gustafsson SWE         
C095 J.E. Hernández Bermejo, M. Clemente ESP071             
C096 P.L. Pérez De Paz  A. Santos Guerra ESP117           
C097 M.J. Reig Colominas  E. Sobrino Vesperinas ESP085           
C098 B. Valdés Castrillón, J.A. Devesa, Otonello              
C099 HI, OZ, TS  C. Gómez-Campo ESP003           
C100 J.M. Durán Altissent, N. Retamal ESP085             
C101 M.L. Caixinhas  L. Ayerbe ESP004           
C102 E. Valdés Bermejo, G. López González              
C103 H. Navas, J.A. Fernández Prieto  J.B. Martínez Laborde, C. Gómez-Campo ESP003           
C104 C. Gómez-Campo ESP003 L. Ayerbe ESP004 M. Clemente, J.E. Hernández Bermejo ESP071         
C105 C. Gómez-Campo ESP003 M. Casas-Builla ESP043           
C106 F. Temprano Vera ESP044 E. Sobrino Vesperinas ESP085           
C107 E. Sobrino Vesperinas, J.M. Durán Altissent ESP085             
C108 M.A. Cabrera  E. Sobrino Vesperinas ESP085           
C109 H. Sáinz Olleros * ESPUAMCB M. Costa * ESPUCMFBCB           
C110 SI  E. Sobrino Vesperinas ESP085           
C111 M. Fernández Galván ESP048 A. Santos Guerra ESP117           
C112 J.M. Pita Villamil ESP137 S. Castroviejo ESP141           
C113 PG  J.M. Pita Villamil ESP137           
C114 J. Molero Mesa, J.M. Martínez Parras              
C115 H. Prentice  M. Fernández Galván ESP048           
C116 J. Francisco-Ortega ESP048 J.M. Durán Altissent ESP085 A. Santos Guerra ESP117 J.M. Pita Villamil ESP137       
C117 H. Sáinz Olleros * ESPUAMCB J.E. Hernández Bermejo, M. Clemente ESP071           
C118 H. Sáinz Olleros * ESPUAMCB M. Costa * ESPUCMFBCB J.E. Hernández Bermejo ESP071         
C119 H. Sáinz Olleros * ESPUAMCB J.E. Hernández Bermejo ESP071           
C120 M.A. Cabrera  H. Sáinz Olleros * ESPUAMCB J.E. Hernández Bermejo ESP071         
C121 H. Sáinz Olleros * ESPUAMCB M. Costa * ESPUCMFBCB J.E. Hernández Bermejo, M. Clemente ESP071         
C122 J.E. Hernández Bermejo, M. Clemente ESP071 E. Sobrino Vesperinas ESP085           
C123 J.E. Hernández Bermejo ESP071 E. Sobrino Vesperinas ESP085           
C124 V. Hernández Morales  J.E. Hernández Bermejo ESP071           
C125 L. Ayerbe ESP004 E. Sobrino Vesperinas ESP085           
C126 M.L. Caixinhas              
C127 M. Casas-Builla ESP043             
C128 AA              
C129 J.R. Acebes              
C130 A. Aguilella              
C131 AL              
C132 E. Anchia              
C133 G. Aragón Rubio              
C134 R. Auriault              
C135 M. Álvarez              
C136 L. Ayerbe ESP004             
C137 AZ              
C138 E. Barquín              
C139 BC              
C140 L. Bermúdez de Castro              
C141 A. Bañares Baudet              
C142 D. Casado              
C143 J.L. Ceresuela ESP003             
C144 M.J. Cagiga              
C145 A. Ciarán              
C146 A. Calero              
C147 M. Clemente ESP071             
C148 E. Carqué Alamo              
C149 M.A. Cabrera              
C150 S. Castroviejo ESP141             
C151 J.A. Devesa              
C152 J.M. Durán Altissent ESP085             
C153 EQ              
C154 ES              
C155 A. Enriquez              
C156 P. Fandos              
C157 J. Fernández Casas ESP141             
C158 J. Fernández González ESP085             
C159 M. Fernández Galván ESP048             
C160 HI, OZ, TS              
C161 E. Sanchís Duato ESP008 S. Castroviejo ESP141           
C162 E. Valdés Bermejo  S. Castroviejo ESP141           
C163 H. Ramos López, M.A. Pina              
C164 J.L. Molina Cano ESP013 P. Ros ESP043           
C165 C. Gómez-Campo ESP003 A. Zamanis GRC005 M. Gustafsson SWE         
C166 C. Gómez-Campo ESP003 M. Gustafsson SWE           
C167 MU  C. Gómez-Campo ESP003 M. Gustafsson SWE         
C168 J.Y. Lesouef, TH  C. Gómez-Campo ESP003 M. Gustafsson SWE         
C169 G. Aragón Rubio, J.M. Pizarro  C. Gómez-Campo ESP003 M. Gustafsson SWE         
C170 C. Gómez-Campo, J.B. Martínez Laborde ESP003 J.M. Pita Villamil ESP137 M. Gustafsson SWE         
C171 M.P. Ballesteros  C. Gómez-Campo, J.B. Martínez Laborde ESP003 M. Gustafsson SWE         
C172 L. Ayerbe ESP004 J.E. Hernández Bermejo ESP071           
C173 J.L. Ceresuela ESP003 L. Ayerbe ESP004           
C174 A. Ciarán, J.E. Blanco              
C175 J.M. Nieto Caldera  C. Gómez-Campo ESP003           
C176 J.A. Fernández Prieto, M.P. Ballesteros  C. Gómez-Campo ESP003 J.M. Pita Villamil ESP137         
C177 M.P. Ballesteros  C. Gómez-Campo, J.B. Martínez Laborde ESP003           
C178 C. Gómez-Campo, J.B. Martínez Laborde, J.M. Iriondo ESP003             
C179 J. Francisco-Ortega ESP048             
C180 C. Fernández López              
C181 B. Fragueiro              
C182 A. Fraile              
C183 R. Fanlo              
C184 G. García Guardia              
C185 GG              
C186 GN              
C187 S. Gómez Gómez              
C188 J.S. Guirao              
C189 P. Guitián              
C190 M. Gustafsson SWE             
C191 J.E. Hernández Bermejo ESP071             
C192 HD, MC              
C193 F. Hernando              
C194 V. Hernández Morales              
C195 HO              
C196 J.M. Herranz Sanz Miguel A. Copete Elena Copete. Alejandro Santiago. ESP218             
C197 J.M. Iriondo ESP003             
C198 J. Izco Sevillano              
C199 JB              
C200 JI              
C201 JO              
C202 G. Kunkel              
C203 E. Luis Calabuig              
C204 LD              
C205 J.Y. Lesouef              
C206 M. López Galán              
C207 G. López González              
C208 J. Leal Pérez Chao              
C209 F. la Roche              
C210 LY              
C211 J.B. Martínez Laborde ESP003             
C212 J. Malato Beliz              
C213 F. Muñoz Garmendia ESP141             
C214 J.L. Molina Cano ESP013             
C215 G. Montserrat Martí              
C216 J. Molero Mesa              
C217 C. Morla * ESPETSIMM             
C218 R. Mesa              
C219 L. Montero              
C220 J.M. Nieto Caldera              
C221 NU              
C222 OK              
C223 J. Olowokudejo              
C224 Otonello              
C225 A. Ortiz              
C226 J. Ortega              
C227 L. Olivier              
C228 OZ              
C229 Pita Calandra              
C230 A. Pujadas              
C231 P.L. Pérez De Paz              
C232 PG              
C233 A. Pallarés              
C234 F. González López, V. Moreno ESP010 F. Ricardo, J.P. Carneiro, M. Tabares PRT004           
C235 H. Prentice              
C236 Pinto da Silva              
C237 PT              
C238 J.M. Pita Villamil ESP137             
C239 S. Pérez Sanz              
C240 A. Rigual              
C241 RM              
C242 P. Ros ESP043             
C243 J. del Río Sánchez              
C244 RT              
C245 C. Samarín              
C246 E. Sanchís Duato ESP008             
C247 A. Santos Guerra ESP117             
C248 H. Sáinz Olleros * ESPUAMCB             
C249 E. Sobrino Vesperinas ESP085             
C250 SY              
C251 S. Talavera              
C252 A.N. Teles              
C253 TH              
C254 TW              
C255 F. Urbano              
C256 E. Valdés Bermejo              
C257 VJ              
C258 WH              
C259 XX              
C260 A. Zamanis GRC005             
C261 ZW  C. Gómez-Campo ESP003           
C262 J.E. Blanco  C. Gómez-Campo ESP003 P. Ros ESP043         
C263 BC  C. Gómez-Campo ESP003           
C264 J. Monjardino, M.L. Caixinhas  J.B. Martínez Laborde, C. Gómez-Campo ESP003           
C265 BC, M.J. Cagiga  C. Gómez-Campo, J.B. Martínez Laborde ESP003           
C266 M.L. Caixinhas, M.T. Vasconcelos  C. Gómez-Campo, J.B. Martínez Laborde ESP003           
C267 M.J. Cagiga, L. Bermúdez de Castro  M.E. Tortosa, C. Gómez-Campo ESP003           
C268 C. Gómez-Campo ESP003 P. Ros ESP043           
C269 C. Gómez-Campo, J.B. Martínez Laborde ESP003 P. Apostolos GRC017           
C270 C. Gómez-Campo, J.B. Martínez Laborde, M.E. Tortosa ESP003             
C271 D. Gómez García, G. Montserrat Martí              
C272 R. Mesa  J.M. Herranz Sanz Miguel A. Copete Elena Copete. Alejandro Santiago. ESP218           
C273 C. Gómez-Campo, J.M. Iriondo ESP003 J.M. Pita Villamil ESP137           
C274 L. Bermúdez de Castro, M.J. Cagiga  C. Gómez-Campo ESP003 J.M. Herranz Sanz Miguel A. Copete Elena Copete. Alejandro Santiago. ESP218         
C275 VI  C. Gómez-Campo ESP003           
C276 J. Amigo, J. Guitián, P. Guitián  C. Gómez-Campo ESP003           
C277 C. Gómez-Campo, J.B. Martínez Laborde ESP003 J.M. Pita Villamil ESP137           
C278 J.A. Fernández Prieto  J.B. Martínez Laborde, C. Gómez-Campo ESP003 J.M. Pita Villamil ESP137         
C279 F. Hernando, V. Hernández Morales              
C280 A. Aguilella  C. Gómez-Campo ESP003           
C281 J.E. Blanco  C. Gómez-Campo ESP003           
C282 A. Aguilella, I. Mateu              
C283 L. Bermúdez de Castro, M.J. Cagiga              
C284 A. Ortiz, J. Pueche Uría  F. Muñoz Garmendia, J. Fernández Casas ESP141           
C285 C. Gómez-Campo ESP003 S. Castroviejo ESP141           
C286 C. Gómez-Campo ESP003 J.M. Durán Altissent, N. Retamal ESP085 J.M. Herranz Sanz Miguel A. Copete Elena Copete. Alejandro Santiago. ESP218         
C287 M.A. Pina  C. Gómez-Campo ESP003 M. Fernández Galván ESP048         
C288 J.M. Pizarro, M.C. Gil  C. Gómez-Campo ESP003           
C289 C. Gómez-Campo, I. Aguinagalde ESP003             
C290 J.Y. Lesouef  C. Gómez-Campo ESP003           
C291 J. Malato Beliz  C. Gómez-Campo ESP003 M. Clemente ESP071         
C292 C. Gómez-Campo ESP003 F. Muñoz Garmendia ESP141           
C293 SY  C. Gómez-Campo ESP003           
C294 C. Gómez-Campo ESP003 E. Sobrino Vesperinas ESP085           
C295 C. Gómez-Campo ESP003 C. Roquero ESP085           
C296 J.M. Pizarro  C. Gómez-Campo ESP003 J. Fernández González ESP085         
C297 UN  C. Gómez-Campo ESP003           
C298 C. Gómez-Campo ESP003 J.L. Molina Cano ESP013           
C299 L. Bermúdez de Castro  C. Gómez-Campo ESP003 J.M. Herranz Sanz Miguel A. Copete Elena Copete. Alejandro Santiago. ESP218         
C300 C. Gómez-Campo, I. Aguinagalde ESP003 C. Roquero ESP085           
C301 E. Carqué Alamo  C. Morla * ESPETSIMM           
C302 E. Carqué Alamo, PM              
C303 A. Delgado, VD              
C304 J.L. Ceresuela ESP003 J.M. Durán Altissent ESP085           
C305 A. Charpín  J. Fernández Casas ESP141           
C306 G. García Guardia  J. Fernández Casas ESP141           
C307 F. Muñoz Garmendia, J. Fernández Casas ESP141             
C308 J. Leal Pérez Chao, J. Pueche Uría  F. Muñoz Garmendia, J. Fernández Casas ESP141           
C309 L. Ayerbe ESP004 E. Sobrino Vesperinas, J. Fernández González ESP085           
C310 J. Fernández González, J.M. Durán Altissent ESP085             
C311 LI              
C312 A.N. Teles, H. Ramos López, Pinto da Silva  J. Fernández González ESP085           
C313 A. García Sans, J. González Palmou              
C314 P.L. Pérez De Paz  A. Santos Guerra ESP117           
C315 E. Barquín, E. Beltrán, M.C. Gil              
C316 R. Sagredo  C. Gómez-Campo ESP003           
C317 A.N. Teles, H. Ramos López, Pinto da Silva              
C318 A.N. Teles, H. Ramos López, M.A. Pina, Pinto da Silva              
C319 H. Ramos López, M.A. Pina, Pinto da Silva              
C320 E. Barquín, J.R. Acebes              
C321 E. Barquín, J.R. Acebes, R. Afonso              
C322 E. Barquín, J.R. Acebes, M. Del Arco              
C323 E. Barquín, M. Del Arco              
C324 A. Asensi Marfil, B. Díaz Garretas              
C325 C. León, E. Barquín, M. Del Arco              
C326 E. Barquín, M. Álvarez              
C327 E. Barquín, E. Beltrán              
C328 E. Beltrán, M. Álvarez              
C329 A. Pallarés, F. Sanz Fábrega              
C330 J. Molero Mesa, J.E. Blanco              
C331 A. Bañares Baudet, E. Carqué Alamo  C. Morla * ESPETSIMM           
C332 P. Ros ESP043 M. Clemente ESP071           
C333 J. Fernández González, J.M. Durán Altissent, N. Retamal ESP085             
C334 A. Delgado  M. Fernández Galván ESP048           
C335 HO  E. González Benito ESP137           
C336 A. Rigual  M. Gustafsson SWE           
C337 J.M. Iriondo ESP003 E. González Benito ESP137           
C338 J. Izco Sevillano, V. Hernández Morales  J.E. Hernández Bermejo, M. Clemente ESP071           
C339 F. Hernando, J. Izco Sevillano              
C340 E. Valdés Bermejo, GG, J. Izco Sevillano, M. Ladero              
C341 B. Méndez, C. León, J.R. Acebes              
C342 J. Leal Pérez Chao, Rodríguez Pascual, S. Pajarón              
C343 H. Pascual ESP080 F. Muñoz Garmendia ESP141           
C344 J. Molero Mesa, J.M. Marfil Castro              
C345 GG, J. Molero Mesa, J.M. Martínez Parras              
C346 J. Molero Mesa, J.M. Marfil Castro, J.M. Martínez Parras              
C347 J. Molero Mesa, J.M. Martínez Parras, Pita Calandra              
C348 Rodríguez Pascual  H. Pascual ESP080           
C349 J.M. Pizarro  H. Pascual ESP080           
C350 H. Prentice, J.M. Molina Cano, PG              
C351 Pita Calandra, ZW              
C352 F. Sanz Fábrega  M. Fernández Galván ESP048           
C353 J. Francisco-Ortega ESP048 A. Santos Guerra ESP117           
C354 M.L. Caixinhas  J. Francisco-Ortega ESP048 A. Santos Guerra ESP117         
C355 A. Santos Guerra ESP117 G. Nieto Feliner ESP141           
C356 D. Sánchez-Mata, J.M. Pizarro              
C357 E. Fuertes  H. Sáinz Olleros * ESPUAMCB M. Costa * ESPUCMFBCB         
C358 H. Sáinz Olleros * ESPUAMCB             
C359 B. Valdés Castrillón, J.A. Devesa              
C360 B. Valdés Castrillón, T. Luque              
C361 B. Valdés Castrillón, S. Talavera, T. Luque              
C362 J.R. Acebes, W. Wildpret De la Torre              
C363 J.R. Acebes, M. Del Arco, W. Wildpret De la Torre              
C364 E. Barquín, J.R. Acebes, M. Del Arco, W. Wildpret De la Torre              
C365 E. Barquín, M. Del Arco, W. Wildpret De la Torre              
C366 E. Barquín, W. Wildpret De la Torre              
C367 E. Barquín, J.R. Acebes, M. Álvarez, W. Wildpret De la Torre              
C368 E. Barquín, M. Álvarez, W. Wildpret De la Torre              
C369 E. Barquín, E. Beltrán, W. Wildpret De la Torre              
C370 E. Barquín, E. Beltrán, R. Afonso, W. Wildpret De la Torre              
C371 J.R. Acebes, P.L. Pérez De Paz, W. Wildpret De la Torre              
C372 M. Campbell AUS145 A. Lázaro ESP004 L. Robertson SYR002         
C373 M. Campbell AUS145 R. Blanco ESP004 L. Robertson SYR002         
C374 M. Campbell AUS145 A. Lázaro ESP004 J.A. Iglesia, M.C. Crespo, R. Morales ESP024 L. Robertson SYR002       
C375 M. Campbell AUS145 A. Lázaro ESP004 F. González López, V. Moreno ESP010 L. Robertson SYR002       
C376 M. Campbell AUS145 A. Lázaro ESP004 F. Temprano Vera ESP044 L. Robertson SYR002       
C377 P. López Acosta              
C378 H. Schwarzer, M. Moreno ESP145             
C379 H. Schwarzer, M.L. García ESP145             
C380 M.L. García, V. Vargas ESP145             
C381 H. Schwarzer, M.L. García, V. Vargas ESP145             
C382 A. García Cruz              
C383 M.L. García ESP145             
C384 N. Retamal ESP085             
C385 M. Torres * ESPUCMFFBV N. Retamal ESP085           
C386 D. Sánchez-Mata  M. Torres * ESPUCMFFBV N. Retamal ESP085         
C387 J. Lorite ESP147             
C388 O. Sanchez-Pedraja * ESPLF H. Pascual ESP080           
C389 M. De los Mozos ESP124             
C390 J. Burillo ESP149             
C391 M. Carravedo ESP027 J. Burillo ESP149           
C392 J.I. Ruiz de Galarreta ESP016             
C393 M. Mancho ESP016             
C394 B. Reinoso, P. Casquero, J. A. Boto ESP168             
C395 B. Herrero Villacorta ESP152             
C396 D. Urabayen * ESPBIOLUR             
C397 D. Valera              
C398 L. Gil, L. Llorens              
C399 L. Peña Chocarro              
C400 J.J. Soriano ESP179             
C401 P. Zaldivar García ESP152             
C402 P. Zaldivar García, F. Valencia Velasco ESP152             
C403 B. Herrero Villacorta, L. Martinez Ramos ESP152             
C404 P. Zaldivar García, L. Martinez Ramos ESP152             
C405 P. Zaldivar García, L. Santos del Blanco ESP152             
C406 L. Santos del Blanco ESP152             
C407 F. González López, V. Moreno, J. Paredes ESP010             
C408 F. González López, J. Paredes ESP010 N. Simoes, F. Ricardo, M. Tabares PRT004           
C409 G. Sandral AUS F. González López ESP010 F. Temprano Vera ESP044         
C410 D. Gómez Crespo              
C411 F. González López, V. Moreno, J. Paredes, P.M. Prieto ESP010             
C412 F. González López, V. Moreno, J. Paredes ESP010             
C413 C. Gómez ESP010 A. Sanna ITA           
C414 C. Fuentes, S. Cordero ESP024             
C415 J. Díaz Diego * ESPCEDECO             
C416 R. Moreno Pinel ESP046 J. Gil Ligero ESP106           
C417 J.M. Iriondo, L. De Hond ESP003             
C418 A. Escudero ESP003             
C419 L. Giménez-Benavides ESP003             
C420 E. Laguna, A. Navarro, S. Fos              
C421 E. Torres ESP003             
C422 J.A. Sotomayor ESP047             
C423 E. A. Buitrago              
C424 E. A. Buitrago              
C425 F. Cabello ESP080             
C426 F. Carbonero              
C427 F. Herranz              
C428 F. Mansilla              
C429 G. Vergara              
C430 G. Vergara              
C431 M. Pinilla              
C432 M. Pinilla              
C433 M. Riomoros              
C434 T. Díaz              
C435 F. González López, J. Paredes ESP010             
C436 E. Torres, M. Parra ESP003             
C437 L. Ortiz, P. Granda ESP010             
C438 C. Grajera ESP010             
C439 A.M. Valenzuela ESP010             
C440 A. Gil ESP010             
C441 F. Cabello ESP080             
C442 E. Escalona              
C443 L. Aceituno ESP198             
C444 L. Aceituno ESP198             
C445 S.Escribano ESP198             
C446 A. Miravete              
C447 C. Carrillo              
C448 Ferrández              
C449 P. Paco              
C450 F. González López, V. Moreno, M. Murillo ESP010             
C451 L.M. García Poves ESP124             
C452 M.T. Pastor Ferriz ESP124             
C453 O. Santana Méridas ESP124             
C454 O. Santana Méridas, M.A. Escolano ESP124             
C455 O. Sánchez Ruiz ESP124             
C456 R.V. Molina Romero ESP008             
C457 E. Sanchís Duato, R.V. Molina Romero, J.L. Guardiola Bárcena ESP008             
C458 J.L. Guardiola Bárcena, M.D. García Luis ESP008             
C459 J. Medina Alcázar ESP002             
C460 V. Schwarzer              
C461 P. García Moreno * ANSE             
C462 J.M. Álvarez Álvarez ESP006             
C463 R.l Martínez-Gallo Vijande              
C464 J. Ortega Madrid              
C465 J.A. Fernández Pérez * IDR-UCLM             
C466 L. Gómez Gómez * IDR-UCLM             
C467 O. Ahrazem * IDR-UCLM             
C468 D. Afonso Morales ESP172             
C469 R.A. Palmero Palmero ESP172             
C470 M. Pons i Boscana  A. Gomez Gomez ESP172           
C471 A. Perdomo Molina ESP172             
C472 C. E. Medina Cabrera ESP172             
C473 C. Mendez Corona ESP172             
C474 C. Rodriguez López ESP172             
C475 C. Tascon Rodriguez ESP172             
C476 D. Afonso Morales ESP172             
C477 D. Rios Mesa ESP172             
C478 E. Aragón Dehesa ESP172             
C479 E. Fuentes Barrera ESP172             
C480 I. Dorta Almenar ESP172             
C481 J. González González ESP172             
C482 J. Z. Hernández González ESP172             
C483 M. Parrilla González ESP172             
C484 N. Oliva Pérez ESP172             
C485 R.A. Palmero Palmero ESP172             
C486 F. Perez ESP003             
C487 J. Moscardó ESP200             
C488 A. Socies ESP200             
C489 G. Vila ESP200             
C490 J. March ESP200             
C491 C. Espallardo ESP200             
C492 A. Martorell ESP200             
C493 C. Garau ESP200             
C494 M. Raió ESP200             
C495 J. Francisco-Ortega ESP048             
C496 R. Mesa Coello  ESP048             
C497 J. C. Hernández              
C498 I.R. Guma ESP117             
C499 A. Santos Guerra ESP117             
C500 M.A. Padron Mederos  ESP117             
C501 J.A. Reyes-Betancort  ESP117             
C502 I. Medina              
C503 F. Alarcón              
C504 M. Cid  ESP048             
C505 J. Medina Alcázar ESP002             
C506 J.A. Fernández Pérez * IDR-UCLM             
C507 J.M. Herranz Sanz Miguel A. Copete Elena Copete. Alejandro Santiago. ESP218             
C508 J.V. Reina Urueña ESP124             
C509 R. Iglesias Lozán Univ. SC             
C510 R.l Martínez-Gallo Vijande              
C511 A.M. Valenzuela ESP010             
C512 E. Moriones ESP058             
C513 D. Rivera ESP160             
C514 J. Delgadillo              
C515 J. Lode              
C516 E. Laguna              
C517 A. Bermúdez              
C518 E. Carreño              
C519 F. Álvarez              
C520 I. Pérez              
C521 J. Meseguer              
C522 J. Palazón              
C523 L. Atieh              
C524 M. Rico              
C525 Massud              
C526 P. Ferrer              
C527 M.L. Gómez-Guillamón ESP058             
C528 M. Carravedo ESP027             
C529 C. Mallor              
C530 M. Carravedo ESP027             
C531 P. Bruna ESP194             
C532 J. Casals Missio FMA Cataluña             
C533 A. Robles RdS Euskadi             
C534 J.M. Herranz Sanz Miguel A. Copete Elena Copete. Alejandro Santiago., A. Santiago, M.A. Copete, E. Copete ESP218             
C535 S. Ríos CIBIO             
C536 J. M. Martínez Labarga EUT Forestal             
C537 A. Padró ESP149             
C538 C. Maestro ESP149             
C539 N. Alba ESP022             
C540 N. Alba ESP022 C. Maestro ESP149           
C541 J.M. Herranz Sanz Miguel A. Copete Elena Copete. Alejandro Santiago. ESP218             
C542 J.M. Herranz Sanz Miguel A. Copete Elena Copete. Alejandro Santiago., M.A. Copete ESP218             
C543 J.M. Herranz Sanz Miguel A. Copete Elena Copete. Alejandro Santiago., M.A. Copete, E. Copete ESP218             
C544 M.A. Copete, E. Copete ESP218             
C545 F. Varela ESP173             
C546 E. Ortún ESP197             
C547 M. Carravedo ESP027             
C548 D. Urabayen * ESPBIOLUR             
C549 P. Rosado Salgado ESP010             
C550 F. Flores Gil Univ. Huelva             
C551 J.M. Herranz Sanz Miguel A. Copete Elena Copete. Alejandro Santiago. ESP218             
C552 A. González ESP010             
C553 M. Carravedo ESP027             
C554 R. Rubio de Casas Univ Granada             
C555 J. C. Sillero Sánchez de Perta ESP046             
C556 F. Collado Ayto_Valenci             
C557 M. Fernández Sestelo ESP004             
C558 C. Miranda Jiménez ESP197             
C559 J. C. Sillero Sánchez de Perta ESP046             
C560 F. Flores Gil Univ. Huelva             
C561 A. Santos Guerra ESP117             
C562 Ismael Ferrer ESP027             
C563 C. Mallor              
C564 Jorge Martínez López ESP027             
C565 J. Pallares Peñarroya ESP027             
E001 M.A. Bueno, M.C. Alamán ESP004 J. Salazar, M. Brañas ESP080 P. Perrino ITA004 C. Eremin, M. Fedin RUS001       
E002 Ch. Lehmann, K. Hammer DEU146 M.A. Bueno, M.C. Alamán ESP004 H. Pascual ESP080 J. Esquinas ITA247       
E003 M.A. Bueno, M.C. Alamán ESP004 H. Pascual ESP080 J. Esquinas ITA247         
E004 H. Pascual, J. Salazar, M. Brañas ESP080 Sakamoto JPN001           
E005 C. Casanova, M.A. Bueno ESP004 H. Pascual ESP080 L. Gusmao, M. Mota, E. Bettencourt PRT005         
E006 M.A. Bueno, M.C. Alamán ESP004 H. Pascual ESP080 O. Blanco PER L. Gusmao, M. Mota, E. Bettencourt PRT005       
E007 M.J.A. Simpson, R. McGibbon GBR             
E008 C. Casanova, M.A. Bueno, M.C. Alamán ESP004 E. Bettencourt, L. Gusmao PRT005           
E009 C. Casanova ESP004 L. Ortiz ESP010 M. Mota, E. Bettencourt, L. Gusmao PRT005         
E010 Ig. Delgado ESP110             
E011 H. Pascual ESP080 J. Neves, L. Gusmao, M. Mota, E. Bettencourt PRT005           
E012 C. Casanova, M.C. Alamán ESP004             
E013 F. Nuez, P. Fernández de Córdova ESP026 J. Costa ESP047 J. Cuartero ESP058         
E014 C. Casanova, M.A. Bueno, M.C. Alamán ESP004 E. Bettencourt PRT005           
E015 C. Casanova, D. Sanz, M.C. Alamán ESP004             
E016 Ig. Delgado ESP110 XXX FRA           
E017 J. Alonso Ponga ESP100             
E018 A. Ramos ESP036 H. Pascual ESP080 F. Franco ESP152 F. Varela ESP173       
E019 J. Ruiz ESP004 F. Varela ESP173           
E020 J. Ruiz ESP004 R.W. Allard USA           
E021 J. Ruiz ESP004 M. Chillaron ESP124           
E022 J. Ruiz ESP004 J.A. Palomares ESP124 F. Varela ESP173         
E023 J. Ruiz ESP004 B. Jimenez ESP020 F. Varela ESP173         
E024 F. Díaz, J. Ruiz ESP004 F. Varela ESP173           
E025 J. Ruiz ESP004 H. Pascual ESP080 F. Varela ESP173         
E026 I. Aguinagalde ESP003 M.A. Bueno ESP004 XXX PER         
E027 J. Ruiz ESP004             
E028 I. Delgado, M. Carravedo ESP027             
E029 J. Ruiz ESP004 D. Díaz ESP124 F. Varela ESP173         
E030 I. Monteagudo, J. Sinobas ESP080             
E032 A. Gil, L. Ortiz ESP010 M. Mota, E. Bettencourt PRT005           
E033 J. Ruiz, J.V. Montes ESP004 F. Varela ESP173           
E034 I. Delgado, M. Carravedo ESP027             
E035 J. Ruiz ESP004 P. Fernández de Córdova, F. Nuez ESP026           
E036 M.A. Fueyo ESP032             
E037 J. Ruiz, S. González ESP004             
E038 J. Ruiz, S. González ESP004 F. Varela ESP173           
E039 I. Delgado, M. Carravedo ESP027             
E040 I. Delgado, M. Carravedo ESP027             
E041 H. Pascual, J. Tardio ESP080             
E042 J. Cuartero ESP058             
E043 I. Delgado, M. Carravedo ESP027             
E044 A. Peluzzo, J. Ruiz ESP004 H. Pascual ESP080 F. Varela ESP173         
E045 H. Pascual, J. Tardio ESP080             
E046 C. Estala, G. Delgado, L. Vazquez PER             
E047 I. Delgado, M. Carravedo ESP027             
E048 H. Pascual ESP080 F. Varela ESP173           
E049 A. Peluzzo ESP004 H. Pascual ESP080 F. Varela ESP173         
E050 H. Pascual, J. Tardio ESP080             
E051 H. Pascual ESP080             
E052 I. Delgado, M. Carravedo ESP027             
E053 I. Delgado, M. Carravedo ESP027             
E054 I. Delgado, M. Carravedo ESP027             
E055 A. Peluzzo ESP004 F. Varela ESP173           
E056 D. Ennerking AUS145 M. Ruiz-Fornels ESP004 H. Pascual ESP080         
E057 R. Blanco ESP004 A. Santos Guerra ESP117 S. Ohta JPN001 T. Tominaga JPN160       
E058 A. Meana, A. Peluzzo, A. Ruano, F. Berrio, R. Fité, V. Mogarra ESP004 H. Pascual ESP080 F. Varela ESP173         
E059 I. Delgado, M. Carravedo ESP027             
E060 A. Meana, A. Peluzzo, A. Ruano, M. Ruiz ESP004 H. Pascual ESP080 F. Varela ESP173         
E061 A. Meana, A. Peluzzo ESP004 F. Varela ESP173           
E062 I. Delgado, M. Carravedo ESP027             
E063 A. Peluzzo ESP004 H. Pascual ESP080           
E064 I. Delgado, M. Carravedo ESP027             
E065 A. Peluzzo, M. Ruiz ESP004 H. Pascual ESP080 F. Varela ESP173         
E066 A. Meana, A. Peluzzo, F. Berrio, I. Martín, L. De la Rosa, M. Ruiz ESP004 H. Pascual ESP080 F. Varela ESP173         
E067 A. Verde  A. Peluzzo ESP004 H. Pascual ESP080 F. Varela ESP173       
E068 A. Lázaro, A. Peluzzo ESP004 H. Pascual ESP080           
E069 A. Peluzzo, F. Berrio ESP004 H. Pascual ESP080 F. Varela ESP173         
E070 M.C. Menéndez ARG001 C. De la Cuadra ESP004 A. De Ron ESP009         
E071 E. Willner DEU146 J. Piñeiro ESP119           
E072 A. Peluzzo, A. Rodríguez, A. Ruano, F. Berrio, I. Martín, L. De la Rosa, P. Varela ESP004 F. Varela ESP173           
E073 A. Peluzzo, P. García Romero ESP004 S. Valero, A. Bermejo ESP124 F. Varela ESP173         
E074 F.M. Vázquez ESP010 F. Varela ESP173           
E075 H. Medrano * ESPUIBFCB M. Katsura JPN055           
E076 A. Peluzzo, A. Ruano, F. Berrio ESP004 F. Varela ESP173           
E077 H. Pascual ESP080 F. Varela ESP173           
E078 A. Peluzzo, P. García Romero ESP004 S. Valero, B. de Benito, B. Peña, E. Mora ESP124 F. Varela ESP173         
E079 L. De la Rosa, A. Peluzzo, A. Rodríguez, A. Ruano, E. Marañón, F. Berrio ESP004 F. Varela ESP173           
E080 A. Peluzzo ESP004 H. Pascual ESP080 P. García ESP100 F. Varela ESP173       
E081 A. Peluzzo ESP004 B. de Benito, B. Peña, E. Mora, S. Valero ESP124 F. Varela ESP173         
E082 A. Peluzzo, A. Ruano, D. Gómez, E. Marañón, F. Berrio, I. Martín, L. De la Rosa ESP004 F. Varela ESP173           
E083 A. Peluzzo ESP004 B. de Benito, B. Peña, E. Mora, S. Valero ESP124 F. Varela ESP173         
E084 A. Peluzzo, A. Ruano, D. Gómez, F. Berrio, I. Martín ESP004 F. Varela ESP173           
E085 A. Peluzzo, F. Berrio ESP004 H. Pascual ESP080 P. García ESP100 F. Varela ESP173       
E086 A. Peluzzo, A. Ruano, F. Berrio, L. De la Rosa ESP004 F. Varela ESP173           
E087 M. Mayor, J.A. Oliveira ESP103 K. Chorlton, M. Jones, D. Bowen, H. Powell, I. Thomas GBR           
E088 J.A. Oliveira, M. Mayor ESP103             
E089 A. Meana, A. Peluzzo, F. Berrio, I. Martín, L. De la Rosa ESP004 F. Varela ESP173           
E090 A. Meana, A. Peluzzo ESP004             
E091 A. Peluzzo, F. Berrio, I. Martín ESP004 F. Varela ESP173           
E092 A. Peluzzo ESP004 F. Varela ESP173           
E093 A. Peluzzo, F. Berrio, I. Martín, E. Díaz, J.R. Larreina ESP004             
E094 A. Peluzzo, F. Berrio, R.M. García ESP004 F. Varela ESP173           
E095 J. Cuadrado, J. Cuadrado ESP124 F. Varela, F. Varela ESP173 R. Melero, R. Melero ESP199         
E096 A. Peluzzo, P. López-Cepero, P. López-Cepero ESP004 C. Asensio, C. Asensio, M. C. Asensio Sánchez, M. C. Asensio Sánchez, H. Martín, H. Martín ESP109 B. Herrero Villacorta ESP152 F. Varela, F. Varela ESP173       
E097 C. Asensio, C. Asensio, M. C. Asensio Sánchez, M. C. Asensio Sánchez, H. Martín, H. Martín ESP109 B. Herrero Villacorta, B. Herrero Villacorta ESP152 F. Varela ESP173         
E098 P. López-Cepero ESP004 O. García Fernández, G. Hernán, F. Varela, F. Varela ESP173           
E099 C. Asensio, C. Asensio, H. Martín, H. Martín ESP109 B. Herrero Villacorta, B. Herrero Villacorta ESP152 F. Varela, F. Varela ESP173         
E100 A. Peluzzo, F. Berrio, I. Martín, L. De la Rosa, R.M. García, T. Marcos, E. Díaz, J.R. Larreina ESP004 F. Varela ESP173           
E101 A. Peluzzo ESP004 B. Herrero Villacorta ESP152 F. Varela, A. Cases ESP173         
E102 R. González Dunfort C.Eivissa A. Peluzzo, F. Berrio, L. De la Rosa ESP004 F. Varela ESP173         
E103 A. Meana, A. Peluzzo, F. Berrio, R.M. García, J.R. Larreina ESP004 F. Varela ESP173           
E104 P. López-Cepero ESP004 O. García Fernández, G. Hernán, F. Varela ESP173           
E105 C. Asensio, H. Martín ESP109 B. Herrero Villacorta ESP152           
E106 S. Nadal, B. Román, C. Martínez, A. B. Robles ESP046 D. Rubiales ESP142           
E107 J. Rubio ESP046 D. Rubiales, M. Fernández, A. Moral, A. Villegas, M.J. Giménez ESP142           
E108 B. Román, E.M. Córdoba, R. Guzmán, A. B. Robles ESP046             
E109 F. González López, V. Moreno, M. Murillo ESP010             
E110 A. Peluzzo, F. Berrio, I. Martín, L. De la Rosa, J.R. Larreina ESP004 R. Melero ESP199           
E111 A.F. Mansergas ESP110 Ch. Grasselly FRA011           
E112 F. Varela ESP173 J. Roselló ESP213           
E113 B. Wintle  AUS145 J.A. Reyes-Betancort  ESP117 J. Howie  SARDI-AUS         
E114 B. Wintle  AUS145 J. Howie  SARDI-AUS           
E115 A. Santos Guerra, M.A. Padron Mederos , I.R. Guma, J.A. Reyes-Betancort  ESP117             
E116 B. Wintle  AUS145 A. Santos Guerra ESP117 J. Howie  SARDI-AUS         
E117 M.A. Padron Mederos , J.A. Reyes-Betancort  ESP117             
E118 I. Medina, F. Alarcón              
E119 A. Santos Guerra, M.A. Padron Mederos  ESP117             
E120 M.A. Padron Mederos , I.R. Guma, J.A. Reyes-Betancort  ESP117             
E121 A. Santos Guerra, M.A. Padron Mederos , I.R. Guma, J.A. Reyes-Betancort  ESP117             
E122 A. Santos Guerra, M.A. Padron Mederos , I.R. Guma ESP117             
E123 M.A. Padron Mederos , I.R. Guma ESP117             
E124 R. Mesa Coello  ESP048 A. Santos Guerra ESP117           
E125 J.A. Reyes-Betancort  ESP117 J. Navarro Deniz JB VyC           
E126 A. Santos Guerra, M.A. Padron Mederos , I.R. Guma, I. Hildebrandt , J.A. Reyes-Betancort  ESP117             
E127 F. Varela ESP173             
E128 R.V. Molina Romero, J.L. Guardiola Bárcena, M.D. García Luis, E. Sanchis Duato ESP008             
E129 J. Medina Alcázar ESP002 R.V. Molina Romero ESP008           
E130 M. De los Mozos, L.M. García Poves, M.T. Pastor Ferriz, O. Santana Méridas, M.A. Escolano, J.V. Reina Urueña, J.L. García Cañamares, M.E.Izquierdo Melero, M.F. Rodriguez Conde ESP124             
E131 R.V. Molina Romero, E. Sanchis Duato ESP008 M.T. Pastor Ferriz, M.A. Escolano ESP124           
E132 H. Martín ESP109 B. Herrero Villacorta ESP152 O. González, P. Casquero ESP168 F. Varela ESP173       
E133 F. Varela ESP173 J. Roselló ESP213           
E134 A. Rivera, M. M. Tavares ESP010             
E135 A. Gil, A. Rivera, A.M. Rivera ESP010             
E136 F. Rocha, J.P. Carneiro PRT005             
E137 T. Carita, M.P. Andrada, N. Farinha, M. Machio PRT004 A. Martins, G. Pereira PRT005           
E138 D. Rivera, C. Obón ESP160             
E139 J. Delgadillo, F. Alcaraz              
E140 M. Parra ESP003 T. Marcos, J.R. Larreina, F. Berrio, L. De la Rosa ESP004 A. Ordás ESP009         
E141 C. Montaner, I. Susín              
E142 O. González ESP168 F. Varela ESP173           
E143 C. Mallor  J. Pallarés ESP027           
E144 A.Sanchez-Sánchez  M.P. Suárez, A.M. Morales, R. Jiménez ESP214           
E145 A.Sanchez-Sánchez  P. Rallo, L. Casanova ESP214           
E146 A.Sanchez-Sánchez  P. Rallo, L.F. Pérez- Romero ESP214           
E147 A.Sanchez-Sánchez  M.P. Suárez, R. Jiménez, L.F. Pérez- Romero ESP214           
E148 M. Herrero, J.L. Espada ESP110             
E149 L. Maggioni ITA406 R. Von Bothmer SWE001 G. Poulsen SWE051         
E150 F. Varela ESP173 J. Roselló ESP213           
E151 M. Ruiz, R. Fité, M. J. De Tomás Herreros ESP004 E. Benavente Barzana, M. Rodriguez de Quijano Urquiaga ESP085           
E152 M. Ruiz ESP004             
E153 R. Fité ESP004             
E154 M. J. De Tomás Herreros ESP004             
E155 R. Fité, M. J. De Tomás Herreros ESP004             
E156 A. Gil, A. Rivera ESP010             
E157 F. González López, V. Moreno Marquez, M. González Machío ESP010             
E158 A. Peluzzo, F. Berrio, L. De la Rosa, P. López-Cepero, T. Marcos, J.R. Larreina ESP004             
E159 R. Moreno Pinel ESP046 J. Gil Ligero ESP106           
E160 F. González López, V. Moreno, M. Murillo ESP010             
E161 J. Rubio ESP046 D. Rubiales, M. Fernández, A. Moral, A. Villegas, M.J. Giménez ESP142           
E162 F. González López, V. Moreno, A. Rivera, M. González Machío ESP010             
E163 F. González López, J. Paredes ESP010             
E164 F. González López, V. Moreno, M. Murillo ESP010             
E165 F. Rocha, J.P. Carneiro PRT005             
E166 T. Carita PRT004 G. Pereira PRT005           
E167 M. Machio, T. Carita, M.P. Andrada, N. Farinha PRT004 A. Martins, G. Pereira PRT005           
E168 I. Maças  G. Pereira PRT005           
E169 C. Ponte e Sousa, M. Tavares de Sousa  G. Pereira, A. Martins PRT005           
E170 F. González López, V. Moreno ESP010             
E171 F. González López, V. Moreno, J. Paredes, P.M. Prieto ESP010             
E172 F. González López, V. Moreno ESP010 F. Ricardo, J.P. Carneiro, M. Tabares PRT004           
E173 F. Varela ESP173 J. Roselló ESP213           
E174 C. Mayor Giménez, J. Pallares Peñarroya ESP027             
E175 M. Ruiz, R. Fité, J. Ruano Rodriguez ESP004 E. Benavente Barzana, M. Rodriguez de Quijano Urquiaga ESP085           
E176 A. Gil, A. Rivera ESP010             
E177 A. Rivera ESP010 T. Carita, M.P. Andrada, N. Farinha, M. Machio PRT004 G. Pereira PRT005         
E178 A. Rivera, M. González Machío ESP010 T. Carita, M.P. Andrada, N. Farinha PRT004 G. Pereira PRT005         
E179 L. Ortiz, P. Granda ESP010             
E180 F. González López, V. Moreno ESP010             
E181 M. Parra ESP003 T. Marcos, J.R. Larreina, F. Berrio, L. De la Rosa ESP004           
E182 J.M. Herranz Sanz Miguel A. Copete Elena Copete. Alejandro Santiago., J.M. Herranz Sanz Miguel A. Copete Elena Copete. Alejandro Santiago., M.A. Copete, P. Ferrandis ESP218             
E183 J.M. Herranz Sanz Miguel A. Copete Elena Copete. Alejandro Santiago., M.A. Copete, E. Copete ESP218             
E184 J. Rubio ESP046 D. Rubiales, M. Fernández, A. Moral, A. Villegas, M.J. Giménez ESP142           
E185 C. Ponte e Sousa  M. González Machio, F. González López, V. Moreno Marquez ESP010           
E186 F. González López, V. Moreno Marquez, M. González Machio ESP010             
E187 F. González López, V. Moreno Marquez, M. Murillo ESP010             
E188 F. Rocha, J.P. Carneiro PRT005             
E189 G. Sandral AUS F. González López ESP010 F. Temprano Vera ESP044         
E190 T. Carita PRT004 G. Pereira PRT005           
E200 T. Carita, M.P. Andrada, N. Farinha, M. Machio PRT004 G. Pereira, A. Martins PRT005           
E201 C. Ponte e Sousa, M. Tavares de Sousa  A. Rivera ESP010 G. Pereira PRT005         
E202 A. Leddin  V. Maya ESP010           
E203 F. González López, V. Moreno Marquez ESP010             
E204 J. C. Sillero Sánchez de Perta, J. Ballesteros Ruiz ESP046             
E205 M. C. Asensio Sánchez, H. Martín ESP109             
E206 A. Gil, F. González López, V. Moreno, A. Rivera ESP010 T. Carita, M.P. Andrada, N. Farinha, M. Tabares PRT004 G. Pereira PRT005 F. Flores Gil Univ. Huelva       
E207 J.M. Herranz Sanz Miguel A. Copete Elena Copete. Alejandro Santiago., M.A. Copete ESP218             
E208 A. Peluzzo, F. Berrio, L. De la Rosa, T. Marcos, J.R. Larreina ESP004             
E209 Ruiz de la Torre, Ruiz del Castillo, C. de Arana  F. Muñoz Garmendia ESP141 A. Cases ESP173         
E210 Red de Semillas de Euskadi RSE             
E211 J.M. Herranz Sanz Miguel A. Copete Elena Copete. Alejandro Santiago., A. Santiago, M.A. Copete ESP218             
E212 F. Berrio ESP004 Ana Isabel Mari León ESP027 Kees Reinink Rijk Zwaan Ales Lebeda Uni. Palacký       
E213 Jaume X. Soler Marí  M. Parra ESP003 A. Peluzzo, L. De la Rosa ESP004         
E214 Carles Fabregat, Silvia López Udias  M. Parra ESP003 A. Peluzzo, L. De la Rosa ESP004         
E215 M. Parra ESP003 Juan Fajardo, A. Peluzzo, R.M. García ESP004           
E216 Javier Peralta  M. Parra ESP003 T. Marcos, A. Peluzzo, F. Berrio ESP004         
E217 M. Parra ESP003 Juan Fajardo, A. Peluzzo, R.M. García ESP004           
E218 Jaime Pereña  A. Peluzzo, L. De la Rosa ESP004 Julia Chacón URJC         
E219 A. Peluzzo, L. De la Rosa, T. Marcos ESP004 Xavier Font Univ. Barcel Samuel Prieto URJC         
E220 A. Peluzzo, F. Berrio, T. Marcos ESP004             
E221 A. Peluzzo, L. De la Rosa ESP004 José Antonio Mejías, Alejandra Castro, Cristina Andrés, Zoyla Díaz Univ. Sevill           
E222 Jaume X. Soler Marí  A. Peluzzo, L. De la Rosa ESP004           
E223 A. Peluzzo, L. De la Rosa ESP004 Xavier Font Univ. Barcel           
E224 A. Peluzzo, F. Berrio, L. De la Rosa, R.M. García, Ana Bedmar ESP004             
E225 A. Gil, A. Rivera ESP010             
E226 C. Mallor  J. Pallares Peñarroya ESP027           
E227 J. Pallares Peñarroya, David Pérez Yuste ESP027             
E228 C. Mallor  Ángeles Vela ESP027            
 
Descriptores de pasaporte
 
Atrás Arriba Adelante Volver a presentación